A LOMLOE EN CONTRA DA INDEPENDENCIA DA INSPECCIÓN EDUCATIVA

2020-11-11T17:14:00+01:00

O Ministerio difundiu esta mensaxe en Twitter preocupado polo malestar creado na profesión. Desde USIE contestámoslle con esta defensa da independencia profesional que desexamos. A comisión de educación do Congreso dos Deputados votou favorablemente a Emenda Transaccional nº 27 que modifica a Disposición Adicional 12ª b) a proposta de ERC, UP e GPS. A emenda deixa o texto da seguinte forma: “b) A fase de oposición consistirá na valoración da capacidade de liderado pedagóxico e a avaliación das competencias propias da función inspectora dos aspirantes, así como os coñecementos pedagóxicos de administración e lexislación educativa para o desempeño da mesma.” Suprimiuse [...]