La Inspección de Educación y el artículo 27.8 de la Constitución Española

O MEFP publicou o libro » La Inspección de Educación y el artículo 27.8 de la Constitución Española» cuxo autor é o inspector e profesor universitario, especializado en temas da inspección educativa, D. Elias Rámirez Aisa, a quen felicitamos por esta obra. O libro expón a reflexión sobre o artigo constitucional que se constitúe en marco regulador, fundamento e fonte da actividade inspectora no ámbito educativo.

 

El derecho a la educación y la libertad de cátedra en el ámbito no universitario

Artículo 27 de la Constitución española – ProfeVio

Artículo de Yolanda Cadórniga Díaz e José María Alén de la Torre, Inspectores de educación, Supervisión 21 – Nº 61 – Julio 2021: El derecho a la educación y la libertad de cátedra en el ámbito no universitario

RESUMO

Os autores, inspectores de educación, analizan, desde o punto de vista técnico, a aplicación da liberdade de cátedra no ensino non universitario. Parten do desenvolvemento deste dereito do docente, recoñecido na Constitución Española, que foi configurando a xurisprudencia, dando contido á liberdade de cátedra no ámbito non universitario, tanto en centros públicos como privados. Para tratar de definir o contido positivo da liberdade de cátedra, partindo dos límites en función da etapa educativa e madurez dos estudantes, toman como referencia este desenvolvemento xurisprudencial. A partir desta definición, propoñen unha serie de supostos prácticos, extraídos da realidade cotiá dos docentes e os centros. Conclúen coa aplicabilidade práctica da liberdade de cátedra no ámbito do ensino non universitario.

 

Diseñando un currículo para la enseñanza obligatoria a partir de las leyes educativas

El Currículo educativo como un espacio de poder | Mayéutica Educativa

Artículo de José María Alén de la Torre, Inspector de Educación, Revista Supervisión 21, Octubre 2021 Nº 62: «DISEÑANDO UN CURRÍCULO PARA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA A PARTIR DE LAS LEYES EDUCATIVAS» : ART-SUPER-21-OCTUBRE-21-No-62-DISEÑANDO-UN-CURRÍCULO-JA-ALEN-GALICIA).

RESUMO
Desde a publicación, o pasado 9 de agosto, das primeiras noticias sobre o novo currículo de primaria adaptado á LOMLOE son numerosos os medios e persoas de distintos ámbitos que expresaron a súa opinión sobre el. Gran parte destes comentarios centráronse no currículo de matemáticas de primaria, no que se introducen, por primeira vez, dúas competencias específicas de tipo socioemocional a alcanzar polo alumnado e un sentido socioemocional entre os saberes básicos a traballar. Máis aló das credenciais que estes medios e persoas teñen para valorar un currículo educativo, deixando entrever en moitos dos comentarios que fixeron unha lectura superficial, resulta necesario realizar unha análise técnica sobre este currículo, que presentamos neste artigo.

La autonomía escolar como elemento vertebrador de los Reglamentos Orgánicos de Centro

El blog de clase: Simulacro Claustro de Profesores

Artículo, nº 60 de abril 2021, Revista Supervisión 21 de Manuel Enrique Prado Cueva, Inspector de Educación: «La autonomía escolar como elemento vertebrador de los Reglamentos Orgánicos de Centro (ROC): https://usie.es/supervision21/la-autonomia-escolar-como-elemento-vertebrador-de-los-reglamentos-organicos-de-centro-roc/.

RESUMO

Neste traballo faise un repaso das formas normativas que presentan, no noso Estado autonómico, os contidos que comprenden os regulamentos orgánicos de centro ( ROC) e analízase o lugar que ocupa un ROC no sistema de fontes do dereito. Explícase a importancia da autonomía escolar como elemento vertebrador a ter presente para confeccionar ou modificar un ROC á vez que se analiza a perda de autonomía do director do centro na actual LOMLOE fronte á LOMCE.

 

La evaluación del alumnado después de Google

La evaluación, antes y después – Delegoenpalabras

Artículo de José María Alén de la Torre, Inspector de Educación, Supervisión 21 – Nº 52 – Abril 2019: La evaluación del alumnado después de Google

RESUMO

Google e Internet supuxeron unha das maiores revolucións da historia da humanidade: a revolución da información. A forma de relacionarnos, tanto a nivel profesional como persoal, cambiou radicalmente despois de Google e Internet. O mundo pasou a ser global, tanto na nosa capacidade de relacionarnos como no acceso á información. Desta forma as barreiras xeográficas han desaparecido e trasladáronnos a unha nova sociedade. Ademais, esta globalización provocou que os avances científicos e tecnolóxicos prodúzanse a unha velocidade nunca vista, o que nos leva a cambios continuos. Por todo iso, a escola ten que evolucionar para ser capaz de preparar para desenvolverse nesta sociedade e contribuír á mesma. O primeiro cambio atópase na metodoloxía, que ten que permitir traballar na aula as habilidades que se necesitan no mundo de hoxe; o segundo cambio ten que ver coa avaliación desas habilidades. Neste artigo pretendemos reflexionar sobre a necesidade dunha metodoloxía diferente á tradicional e, moi especialmente, sobre a avaliación asociada a esa metodoloxía.

El derecho a la educación en el artículo 27 de la Constitución española: la educación diferenciada por sexos.

Las niñas con las niñas y los niños con los niños? - La Tercera
Artículo de Yolanda Cadórniga Díaz e José María Alén de la Torre, Inspectores de educación, Supervisión 21 – Nº 55 – Enero 2020: El derecho a la educación en el artículo 27 de la Constitución española_ la educación diferenciada por sexos.
RESUMO
Os autores, inspectores de educación, analizan, desde o punto de vista técnico e xurídico, o encaixe dos centros que practican a educación diferenciada por sexos no marco constitucional español. Abordan a cuestión da relación entre o dereito á educación e a liberdade de ensino, así como a relación entre a liberdade individual e a dimensión social do dereito á educación. Poñen no centro do debate a sentenza do Tribunal Constitucional 31/2018, que declara a educación diferenciada constitucional, analizando o fallo e os votos particulares. Despois de analizar críticamente as supostas vantaxes da educación diferenciada, conclúen que este modelo educativo carece da posibilidade que si ten a educación mixta: a oportunidade de que os estudantes aprendan en contextos reais a convivencia e a igualdade entre mulleres e homes, desenvolvendo así o soft law en materia de igualdade no ámbito educativo.

CINCO INSPECTORES DE EDUCACIÓN ANALIZAN CINCO ASPECTOS DE LA LOMLOE

Por qué es importante enseñar a nuestros hijos a desarrollar el pensamiento crítico y cómo hacerlo

Coordinadora Yolanda Cadórniga Díaz: Inspectora de Educación. Ourense.

Coordinador José Fernández Fernández: Inspector de Educación. Ourense.

José Pedro Morais Gallego: Inspector de Educación. Ourense

José María Alén de la Torre: Inspector de Educación. Pontevedra

Santiago Sobrino Josenje: Inspector de Educación. Ferrol

ART-SUPER-21-No-60-ABRIL-21-COMPARATIVA-LOMLOE-GALICIA

Resumo

Cada un dos autores, inspectores de educación, esboza unha análise crítica dun aspecto concreto do sistema educativo no que incide a recentemente aprobada LOMLOE, coa intención de ofrecer unha visión técnica, deixando exposta a cuestión ao avisado e desocupado lector.