A web de USIE-Galicia arranca

2020-10-15T20:13:18+02:00

A Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE, é o único sindicato profesional corporativo dos inspectores e inspectoras de educación. Este sindicato estatal, cunha traxectoria de moitos anos, ofrece aos seus afiliados e afiliadas: asesoramento profesional, defensa xurídica, información e formación específica (presencial e a distancia). No convencemento de que a Inspección Educativa contribúe a garantir os dereitos dos cidadáns e á mellora do sistema educativo no seu conxunto. O 30 de novembro do 2018 creouse a Executiva Autonómica de USIE GALICIA. Nesa primeira asemblea elixíronse os cargos directivos e marcáronse as liñas xerais de actuación. Na actualidade contamos cunha representación [...]