USIE Galicia ha emitido un contundente comunicado relacionado con la situación educativa en Galicia y la actitud desconsiderada de las autoridades educativas hacia la inspección educativa. Una situación que viene de lejos y supone menospreciar el trabajo de unos profesionales tan cualificados como los inspectores de educación.

Las principales propuestas son:

A pesares das queixas arriba indicadas é vontade deste colectivo técnico cooperar
na xestión e mellora da calidade educativa, por elo, a Unión Sindical de Inspectores
de Educación en Galicia (USIE Galicia) quere facer as s
eguintes DEMANDAS:

 1. Reincorporación da Inspección educativa ao traballo presencial de maneira
  uniforme e con regras claras, con iguais criterios para todas as sedes de
  inspección.
 2. Realizar de realizar as modificacións normativas necesarias para recoñecer o
  teletraballo para a Inspección de Educación á vez que se ha de quedar
  regulado nos Plans de Inspección futuros para determinadas tarefas, e non
  so nas situacións de pandemia.
 3. Traslado a Inspección Educativa de toda a información ou instrucións
  comunicadas a calquera colectivo da comunidade educativa como paso
  previo para a súa difusión, implementación e supervisión. Deste xeito
  evitaríase o malestar xerado nos centros e na inspección educativa.