XIX JORNADA FORMATIVA DE LA INSPECCIÓ DE EDUCACIÓ

“NOVES COMPETÈNCIES DE LA INSPECCIÓ EN LA LOMLOE.”

LlOC: Templo de Santa María (C/ Santa María, s/n, Requena, Valencia)

 

PROGRAMA DIJOUS 2 DE MARÇ

16.00 “Cata” al celler Vicente Gandia.

18.30 Visita cultural al centre històric de Requena.

PROGRAMA DIVENDRES 3 DE MARÇ

9.00 hores. Acreditació i lliurament de documentació.

9.30 hores. Inauguració de les jornades.

10.00 hores. Conferència: “Mediació a l’àmbit escolar”. Sr. Carlos Caurín Alonso.

            Presenta i modera Ignacio Martínez Arrúe

11.15 hores. Descans. “Coffee Break”

11.45 hores. Conferència: Na. Amparo Salom Lucas. Mediació laboral

            Presenta i modera Manuel Ortiz Lobato

13.00 hores. Assemblea General de USIE-CV.

14.00 hores. Dinar.

16.30 hores. Conferència: “El currículum competencial en el entorno internacional”. D. Javier M. Valle López.

            Presenta i modera Inmaculada Beatriz Murgui Muñoz

17.30 hores. Taula redona: “Comparativa de los decretos de convivencia desde la perspectiva de la Inspección de Educación ”.

            Presenta i modera Enrique Noguera Peribáñez

19.30 hores. Clausura de la jornada.

PROGRAMA DISSABTE 4 DE MARÇ

11.30 Visita cultural centre històric de València

13.00 Mascletà Plaça de l’Ajuntament